Παρουσίαση με θέμα "Education in Greece: Facts & figures" στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου "Form Follows Learning".

Για να διαβάσετε την παρουσίαση pdfπατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου pdfπατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.formfollowslearning.com

Για να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου: www.formfollowslearning.com/en/agenda

Για να δείτε όλες τις παρουσιάσεις του συνεδρίου: www.formfollowslearning.com/en/materials

Παρουσίαση με θέμα "Η λειτουργία των σχολικών μονάδων που θα υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ".

Για να δείτε την πρόσκληση της ημερίδας πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την παρουσίαση pdfπατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου pdfπατήστε εδώ.

Παρουσίαση στην ομάδα εργασίας για τις εκπαιδευτικές υποδομές [Centre for Effective Learning Environments] του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ], Γένοβα, 5-7 Νοεμβρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.oecd.org/edu/innovation-education/centreforeffectivelearningenvironmentscele/

Για να διαβάσετε την παρουσίαση pdfπατήστε εδώ.

Παρουσίαση με θέμα τον τρόπο συνεργασίας των Σχολικών Μονάδων και των Δήμων με το νεοσυσταθέντα οργανισμό “Κτιριακές Υποδομές ΑΕ” στο πλαίσιο της ημερίδας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://kmaked.pde.sch.gr

Για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας pdfπατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την παρουσίαση pdfπατήστε εδώ.