Παρουσίαση με θέμα "Discovering and improving the learning environments in Greece" στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου "XII Congress on Physical Scholar Infrastructure Development", που διοργάνωσε η INIFED, Mexico.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.congresoinifed2015.mx

Για να διαβάσετε την παρουσίαση pdfπατήστε εδώ.

Παρουσίαση στην ομάδα εργασίας για τις εκπαιδευτικές υποδομές [Centre for Effective Learning Environments] του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ], Παρίσι, 15-16 Οκτωβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.oecd.org/edu/innovation-education/centreforeffectivelearningenvironmentscele/

Για να διαβάσετε την παρουσίαση pdfπατήστε εδώ.

Παρουσίαση της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές ΑΕ στο πλαίσιο του διεθνούς συμποσίου "Αειφόρο Σχολείο", το οποίο διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Για να δείτε την πρόσκληση του διεθνούς συμποσίου pdfπατήστε εδώ.

Για να δείτε το πρόγραμμα του διεθνούς συμποσίου pdfπατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την παρουσίαση pdfπατήστε εδώ.

Παρουσίαση με θέμα "Έργα της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές ΑΕ στη Θεσσαλονίκη" στο πλαίσιο του 1ου αναπτυξιακού συνεδρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για να δείτε την πρόσκληση της ημερίδας pdfπατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την παρουσίαση pdfπατήστε εδώ.