Έγινε στις 13 Μαϊου η διοικητική παραλαβή του έργου "Δημοτικό Σχολείο Ιάσμου και προσθήκη 6 αιθουσών στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ιάσμου Ν. Ροδόπης, προϋπολογισμού 6.502.000 ευρώ. 
Πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2015 η διοικητική παραλαβή του έργου "Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Τρίπολης, προϋπολογισμού 5.970.000 ευρώ. 

Υποκατηγορίες