Έγινε την Πέμπτη 18.06.2015 η διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου "Προσθήκη πτέρυγας κατ' επέκταση & επεμβάσεις στο υπάρχον κτίριο στο 2ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών-Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις", προϋπολογισμού 3.800.000 ευρώ. Η συνολική δόμηση είναι 1.043,86 τμ.
Έγινε την Παρασκευή 12.06.2015 η διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου "3ο Γυμνάσιο Παλλήνης-Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις". Το έργο υλοποιείται από την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 4.900.000 ευρώ. Η συνολική δόμηση είναι 2411.37 τμ.
Έγινε στις 13 Μαϊου η διοικητική παραλαβή του έργου "Δημοτικό Σχολείο Ιάσμου και προσθήκη 6 αιθουσών στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ιάσμου Ν. Ροδόπης, προϋπολογισμού 6.502.000 ευρώ. 

Υποκατηγορίες