Πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2015 η ηιοικητική παραλαβή του έργου "Αθλητικοί και πολιτιστικοί χώροι στο 6ο Γυμνάσιο και 6ο Λύκειο Γλυφάδας", προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ. 
Πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2015 η διοικητική παραλαβή προς χρήση του εν θέματι έργου: "Προσθήκη στο 25ο και 174ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας - Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις", προϋπολογισμού 3.582.000 ευρώ. Η προσθήκη αφορά αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στα προαναφερθέντα συστεγαζόμενα σχολεία, χωρητικότητας 450 ατόμων.
Πραγματοποιήθηκε, στις 23 Ιουνίου 2015, η διοικητική παραλαβή του έργου "Αναβάθμιση των 9ου-13ου-33ου Δημοτικών Σχολείων Περιστερίου", προϋπολογισμού 1.228.155 ευρώ. 
Πραγματοποιήθηκε, στις 19 Ιουνίου 2015, η διοικητική παραλαβή του έργου "Ανέγερση προσθήκης κλιμακοστασίου και επισκευών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα - Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις", με συνολική δόμηση 1.856,15 m2.

Υποκατηγορίες