Η εταιρεία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." έχει αναλάβει ως φορέας υλοποίησης, την εκτέλεση της εργολαβίας «Προσθήκη Πτέρυγας κατ’ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”», που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.

 Ενημερώνουμε ότι για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του νοσοκομείου, η αντιμετώπιση των οποίων δεν περιλαμβανόταν στο συμβατικό αντικείμενο της προαναφερθείσας εργολαβίας, το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” έχει προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Αυτόματης Κατάσβεσης στις Κεντρικές Η/Μ Εγκαταστάσεις".

Διακήρυξη

Υποκατηγορίες