Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την προμήθεια 10 αδειών χρήσης ονομαστικών χρηστών, εγκατάσταση, παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Έργων, μετάπτωσης δεδομένων και εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” (CPV 72268000-1)

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υποκατηγορίες