Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή δημόσιας ηλεκτρονικής δημοπρασίας έργου:  «Άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση των κατασκευαστικών προβλημάτων του κτιριακού συγκροτήματος του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου για την άρση της επικινδυνότητάς του και πρόσβαση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου»

Ανακοίνωση

Υποκατηγορίες