Με την υπ’ αριθ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 98/ΘΕΜΑ 11ο/29.09.2016 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας καλείται ο μέτοχος της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της, στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30, την 10η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης. pdfΠρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση του μετόχου

 

 

                                                                                                                                                                             

Με την υπ’ αριθ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 96/ΘΕΜΑ 1ο/15.09.2016 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας καλείται ο μέτοχος της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της, στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30, την 28η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης.pdfΠρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση του μετόχου
Στις 11/7/2016 θα γίνει η διοικητική παράδοση του έργου κατασκευής νέου κτιρίου για τις ανάγκες του 5ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Παλλήνης.

Αποτελείται απο ισόγειο κτίσμα που περιλαμβάνει δυο αίθουσες διδασκαλίας και μια αίθουσα ανάπαυσης των νηπίων, γραφείο Νηπιαγωγών, αποθήκη, χώρο υγιεινής διδασκάλων, ΑΜΕΑ και νηπίων, κουζίνα και πολυδύναμο χώρο, συνολικής επφάνειας 426,03 τ.μ.

Το υπόγειο περιλαμβάνει λεβητοστάσιο, αντλιοστάσιο, χώρο τοποθέτησης μονάδων αερισμού, δυο αποθήκες και αδιαμόρφωτο χώρο συνολικής επιφάνειας 450,05 τ.μ.

Το οικόπεδο περιλαμβάνει και διαμόρφωση αύλειο χώρου συνολικής επιφάνειας 783,97 τ..

Το 5ο Νηπιαγωγείου του Δήμου Παλλήνης βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κώστα Βάρναλη και Κικής Δημουλά, στη περιοχή Βακαλόπουλο της Παλλήνης.

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 7/9/2015.

Υποκατηγορίες