Πραγματοποιήθηκε, στις 27 Μαρτίου 2015, η δικοικητική παραλαβή του έργου "Ανέγερση κτιρίου Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας", προϋπολογισμού 11.320.000 ευρώ.

Έργο επέκτασης του Λυκείου Διoνύσου [στη συμβολή των λεωφόρων Διονύσου και Αρμονίας) που υλοποίησε η ΚτΥπ ΑΕ και περατώθηκε το Μάιο 2014, παραδόθηκε σε χρήση τη Δευτέρα, 23.03.2015. Το έργο προϋπολογισμού 3,206,700€ συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. Περιλαμβάνει αίθoυσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικές εγκαταστάσεις ενώ έχει συνολική έκταση περίπου 1.000τμ.

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το έργο «Τακτικός καθαρισμός των γραφείων της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. καθώς και των αποθηκών αυτής για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών».

pdfΑπόφαση διενέργειας

pdfΔιακήρυξη του διαγωνισμού

Υποκατηγορίες