Μία σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασαν δύο έργα ΣΔΙΤ που υλοποιεί η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ στον τομέα της κατασκευής σχολικών κτιρίων.

pdfΔελτίο τύπου 25.11.2014