ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Πελοπόννησος» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :: 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινης δυναμικής»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης -ΕΤΠΑ

Οι επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές, συμβάλλοντας στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχή και την μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα κοινότητας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης και της χρήσης των υποδομών υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1581

ΠΡΑΞΗ: «Προσθήκη Ολοκληρωμένου Ψ.Τ. Ενηλίκων και Ολοκληρωμένου Ψ.Τ. Παιδικών / Εφηβών στο Γενικό Πανάρχρονο Κτίριο Νοσοκομείου Τρίπολης "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" »

Το έργο: «Προσθήκη Ολοκληρωμένου Ψ.Τ. Ενηλίκων και Ολοκληρωμένου Ψ.Τ. Παιδών / Εφηβών στο Γενικό Πανεπιστήμιο Πατρών Τρίπολης "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" », ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ με την υπυθρ. Υ5α / Γ.Π. οικ / 19095 / 09.02.2007 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με προϋπολογισμό 10.000.000,00 €.

 Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» σύμφωνα με την Αρ. πρωτ. 2959/01/12/2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (Α 'ΦΑΣΗ).

 

Το 2016 το έργο ως «σταδιακή» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 - 2020» με την υπ 'αρ. 4760 / 01.12.2016 Απόφαση ενσωμάτωσης με συνολική δημόσια δαπάνη πράξη (ΒΑΣΗ) 2.029.337,80 €.

Το έργο κατασκευάστηκε από την εταιρεία INTRAKAT σύμφωνα με την από 12.04.2013 Σύμβαση με την ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ (σήμερα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.) με συμβατική τιμή 6.880.000,0 € συμπεριλαμβανομένου. ΦΠΑ.

  1. Το νέο Ψυχιατρικό τμήμα συνολικής δυναμικότητας 42 κλινών κατασκευάζεται στην Τρίπολη, στον περιβάλλοντα χώρο του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Τρίπολης και συνδέεται διαχρονικά με το υπάρχον νοσοκομείο.  
  1. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή πρόσθετου κατά την επέκταση νέας πέργας για τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Ψ. Τ. Ενηλίκων και Ολοκληρωμένου Ψ. Τ. Παιδών / Εφηβών στο Γενικό Πανάρχρονο Τρίπολη, συνολικής επιφάνειας 5.340 τ.μ. Το νέο τμήμα θα λειτουργήσει υποστηριζόμενο από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και δομές του νοσοκομείου, ενώ λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του θα έχει ανεξάρτητες προσβάσεις, με τέσσερις διακεκριμένες εισόδους στις επιμέρους ενότητες του.
  2. Η μονάδα εκτείνεται σε τρία επίπεδα (υπόγεια, ισόγειο και α 'ορόφου) και αποτελείται από τέσσερις στατικά ανεξάρτητες κτίρια. Στο υπόγειο χώρο υπάρχουν οι βοηθητικές χρήσεις, τα Η / Μ χώροι και οι αποθήκες, στο ισόγειο υπάρχει το τμήμα Παιδικών-Εφηβών με 7 κρεβάτια, το Νοσοκομείο της ημέρας, τα Οξέα - Επείγοντα περιστατικά με 5 κρεβάτια και την είσοδο του τμήματος Ενηλίκων. 1η θέση του τμήματος Ενηλίκων με 30 κλίνες.
  3. Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε για χρήση από τον Αύγουστο του 2017.

18.03.2018