Παρουσίαση στην ομάδα εργασίας για τις εκπαιδευτικές υποδομές [Centre for Effective Learning Environments] του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ], Παρίσι, 15-16 Οκτωβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.oecd.org/edu/innovation-education/centreforeffectivelearningenvironmentscele/

Για να διαβάσετε την παρουσίαση pdfπατήστε εδώ.