Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", διορίσθηκε με την με αριθμό πρωτ. Δ4δ/οικ. 84110/18.11.2019 (Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Παύση μελών και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."». 

 

Πρόεδρος ΔΣ: Τιμολέων Κατσίπος, Πολιτικός Μηχανικός

Διευθύνων Σύμβουλος: Αθανάσιος Γιάνναρης, Πολιτικός Μηχανικός

 

Μέλη ΔΣ:

Ευάγγελος Λάϊος , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ξάνθιππος Κοροβίνης, Νομικός

Βασίλειος Ζαπάντης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αλεξάνδρα Κάρλε, Οικονομολόγος

Δήμητρα Κοτσάνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός [εκπρόσωπος Σωματείου εργαζομένων]

 

"Πρακτικό Δ.Σ. της με αριθμό 218ης Συνεδρίασης/21.11.2019 - Συγκρότηση σε Σώμα - Αρμοδιότητες - Εκπροσώπηση"

 

 

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίσθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ16γ/06/549/Γ/19.12.2013 (Φ.Ε.Κ. 647/Υ.Ο.Δ.Δ./30.12.2013). διαβάστε περισσότερα