Ακολουθεί το λογότυπο της ΚτΥπ ΑΕ. Μπορείτε να το αποθηκεύσετε και σε γραμμική μορφή από pdfεδώ.

ktyp logo