Διαβάστε εδώ το Ενημερωτικό Σημείωμα από την Γ.Γ. του Πρωθυπουργού. 

Διαβάστε εδώ το Ενημερωτικό Σημείωμα από την Βουλή των Ελλήνων.